a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 5. јула 2017. године посетио београдске полицијске станице Стари Град и Савски Венац, ради праћења поступања по препорукама које је НПМ упутио након ранијих посета овим станицама, као и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) упућеним након посете Републици Србије 2015. године.

Такође, тим НПМ је истог дана посетио и Управу за странце Полицијске управе за град Београд, у циљу праћења поступања према мигрантима и тражиоцима азила.

Ове посете нису претходно најављене, а полицијски службеници су остварили пуну сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 09. јуна 2017. године обавио ненајављене посете Центру за азил у Крњачи у Прихватилишту за странце у Падинској Скели. Током ових посета, нарочито је праћено поступање надлежних органа према малолетницима и женама, као и поступање по препорукама које је НПМ упутио након претходних посета овим установама.

Службеници посећених установа су остварили пуну сарадњу са НПМ.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је 08. јуна 2017. године посетио Прихватни центар у Обреновцу, без претходне најаве, у циљу надзора над поступањем према мигрантима који су овде смештени. С обзиром да је прву посету овом Центру тим НПМ обавио недуго након његовог отварања, током ове посете су праћене мере које је Комесаријат за избеглице и миграције у међувремену предузео како би поступио по тада упућеним препорукама, као и у циљу адекватног збрињавања миграната.

Службеници Комесаријата су остварили сарадњу са НПМ и омогућили му да оствари свој мандат.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 19. маја 2017. године посетио Прихватни центар за мигранте у Кикинди у циљу праћења поступања надлежних органа према мигрантима и услова у којима бораве.

Тим НПМ је 16. маја 2017. године посетио Прихватни центар за мигранте у Шиду ради провере навода о тортури према мигрантима од стране припадника полиције Републике Хрватске, као и ради праћења поступања по раније упућеним препорукама.

Тим НПМ је 10. и 11. маја посетио Казнено - поправни завод у Сремској Митровици, у циљу праћења поступања по препорукама НПМ из 2012. године и по препорукама Европског комитета за спречавање мучења, које је Комитет упутио Републици Србији након посете 2015. године. У саставу тима су поред представника Заштитника грађана били и представници покрајинског омбудсмана, као и лекар судске медицине. Другог дана посете тиму се прикључио и лекар психијатар. Чланови тима су током дводневне посете обавили разговор са руководством и другим запосленима у Заводу, обишли смештајне капацитете установе, обавили разговор са лицима лишеним слободе и извршили увид у документацију.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 25. априла 2017. године посетио Казнено - поправни завод у Ћуприји у циљу контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. Током посете чланови тима обавили су разговор са руководством и другим запосленима у Заводу, обишли смештајне капацитете установе, обавили разговор са лицима лишеним слободе и извршили увид у документацију. У саставу тима поред представника НПМ били су и лекари судске медицине.