a

Од почетка године Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је у два наврата посетио Прихватни центар у Шиду, 13. марта и 16. маја, ради праћења поступања по раније упућеним препорукама. Приликом друге посете су проверени наводи три мигранта о тортури од стране органа суседних држава из којих су враћени у Србију.

Извештавајући о мерама предузетим у циљу поступања по препорукама НПМ, Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Заштитника грађана да се, на дан састављања извештаја, у Прихватном центру у Шиду налазило 188 миграната, што представља знатно смањење у односу на претходне посете НПМ овом Центру, када је овде било 638, односно 220 миграната.

Смањењем бројa миграната створили су се услови да се у Центру обезбеди довољна количина топле воде за мигранте који су овде остали, а то су претежно породице са децом и малолетници без пратње. Поступајући по осталим препорукама НПМ, обезбеђена је посебна просторија у којој мигранти могу обављати поверљиве разговоре са социјалним радницима и психолозима и запослени у Центру су почели да на дневном нивоу извештавају о ванредним догађајима и мерама које су предузете поводом њих, а од како је Центар растерећен нису се догађали инциденти. Са друге стране, проблем непостојања видео надзора је остао отворен до обезбеђивања средстава од донатора.

НПМ је након тога добио информације да су из Прихватног центра у Шиду расељени сви мигранти и да је он привремено затворен.

О овим посетама НПМ Прихватном центру су састављени Извештаји.