a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 03. и 04. априла 2017. године посетио Прихватне центре за мигранте у Дивљани, Бела Паланка и у Босилеграду, као и Центар за смештај малолетних миграната без пратње, који је у саставу Завода за васпитање деце и омладине у Нишу. Циљ ових посета је био праћење поступања надлежних органа према мигрантима и тражиоцима азила.

У саставу тима је била и службеница из Сектора права детета, родну равноправност и заштиту социјалних и културних права Стручне службе Заштитника грађана, па је током посета прихватним центрима посебна пажња била усмерена на положај малолетних миграната.