a

VPD Krusevac Представници НПМ и Одељења за права детета су 22. марта 2017. године посетили Васпитно-поправни Дом у Крушевцу заједно са колегама из Омбудсмана Јерменије. Управник Дома је након уводног разговора делегацију спровео кроз све смештајне јединице и упознао их са начином рада Дома.

Приликом посете утврђено је да је од последње посете НПМ (2014. године) доста урађено када су у питању материјални услови Дома, односно да је поступљено по великом броју упућених препорука. До краја календарске године у плану је завршетак највећег броја радова на адаптацији смештајних капацитета.