a

Тим НПМ је 16. и 17. марта 2017. године обавио посету Окружног затвора у Новом Пазару. Том приликом обављена је и ненајављена вечерња посета Полицијске управе, у циљу праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ.