a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 13. марта 2017. године обавио ненајављену посету Прихватном центру за мигранте у Шиду, у циљу праћења поступања по препорукама које су упућене након посете овом Центру у децембру 2016. године.